معرفی کوتاه

محمد تقی معینی

مشاور و مدرس دوره های مدیریتی ، طراح طبقه بندی مشاغل؛ ساکن در تهران

710 امتیاز
بیوگرافی

سوابق کاری
 • وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  مدیر کل دفتر نشر و الگوی ایرانی اسلامی کار
  1363/4 - 1389/4
  در حال حاضر بازنشسته هستم
تحصیلات
 • موسسه عالی آموزش و پژوهش
  دکترا - مدیریت دولتی
  1381/6 - 1385/10