معرفی کوتاه

ح ملایی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در قم

7212 امتیاز
آثار و دستاوردها
  • حس حضور
    1390/12
    این کتاب درباره (آموزش کاربردی ضرورت معرفت به امام زمان) است