کتاب‌های قفسۀ که
شرح مثنوی حاج ملاهادی سبزواری: دفتر پنجم و دفتر ششم (جلد 3)
ناشر: طبع و نشر
نویسنده: هادی‌بن‌مهدی سبزواری
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
تفسیر سوره واقعه، یا، نماد تجسم اعمال
ناشر: مولی
نویسنده: محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
ترجمه شواهد الربوبیه
ناشر: مولی
نویسنده: محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
رساله لقاء‌الله: به ضمیمه مقاله منتشر نشده در لقاء‌الله از حضرت امام خمینی (ره)
ناشر: تربت
نویسنده: جوادبن‌شفیع ملکی‌تبریزی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
ممد الهمم در شرح فصوص الحکم شیخ اکبر محیی‌الدین‌بن عربی
ناشر: طبع و نشر
نویسنده: حسن حسن‌زاده‌آملی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
شرح اسماء الحسنی (شرح دعای جوشن کبیر)
ناشر: نوید اسلام، موسسه انتشاراتی کتاب عقیق
نویسنده: هادی‌بن‌مهدی سبزواری
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
فیه ما فیه: میراث درخشان لسان‌العارفین مولانا جلال‌الدین محمد مولوی بلخی خراسانی
ناشر: سنایی
نویسنده: جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
قواعد العرفاء و آداب الشعراء (فرهنگ اصطلاحات عارفان و شاعران)
ناشر: سروش
نویسنده: احمد مجاهد
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی
ناشر: طهوری
نویسنده: سیدجعفر سجادی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
حق‌الیقین فی معرفه رب‌العالمین
ناشر: اساطیر
نویسنده: محمودبن‌عبدالکریم شبستری
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
ترجمه اسرار الآیات: رازهای آیات قرآن
ناشر: مولی
نویسنده: محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
ترجمه مفتاح الغیب
ناشر: مولی
نویسنده: محمدبن‌اسحاق صدرالدین‌قونیوی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
ترجمه و متن مرآة العارفین و مظهر الکاملین فی ملتمس زبده‌العابدین
ناشر: مولی
نویسنده: محمدبن‌اسحاق صدرالدین‌قونیوی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
شرح حدیث جنود عقل و جهل
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
نویسنده: روح‌الله خمینی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
تفسیر انسان به انسان
ناشر: اسراء
نویسنده: عبدالله جوادی‌آملی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
منطق الطیر مقامات الطیور
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نویسنده: محمدبن‌ابراهیم عطار
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
انیس العارفین: تحریر فارسی شرح عبدالرزاق کاشانی بر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری
ناشر: روزنه
نویسنده: صفی‌الدین‌محمد طارمی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
شرح منازل السائرین
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل
نویسنده: اسماعیل منصوری‌لاریجانی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام
ترجمه فتوحات مکیه (جلد 16)
ناشر: مولی
نویسنده: اکبرمحی‌الدین عربی
قبلاً خوندم
قبلاً خوانده‌ام