معرفی کوتاه

حسن شفیعی

؛ ساکن در اصفهان

امتیاز: 603
سن گیسومی: 1 سال و 5 ماه
آخرین فعالیت: 23 دقیقه قبل
بیوگرافی

دکترای مواد (متالورژی) - هیات علمی دانشگاه
کارشناس تحقیق و توسعه (شرکت مجتمع صنایع قائم رضا)

سوابق کاری
 • شرکت مجتمع صنایع قائم رضا
  تحقیق و توسعه
  1401/3 - مشغول بکار
 • موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد
  هیات علمی
  1391/11 - مشغول بکار
تحصیلات
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
  دکترا - مهندسی مواد