معرفی کوتاه

امیرحسین صفایی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در قم

امتیاز: 58
سن گیسومی: 1 سال و 10 ماه
آخرین فعالیت: 1 سال و 6 ماه قبل