معرفی کوتاه

امیرحسین صفایی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در قم

امتیاز: 58
سن گیسومی: 2 سال و 5 ماه
آخرین فعالیت: 2 سال قبل