معرفی کوتاه

امیررضا بخشی فرد

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تهران

83 امتیاز