معرفی کوتاه

علیرضا ایازی

قهرمان آسیا؛ ساکن در کرج

12429 امتیاز
بیوگرافی

قهرمان پرس سینه آسیا 2014
قهرمان پرس سینه اروپا 2013
قهرمان پرس سینه اروپا 2012
قهرمان جام ریاست جمهوری - 1388

سوابق کاری
  • اتحادیه پاورلیفتینگ کشور
    دبیر اتحادیه
    1395/9 - 1396/9
تحصیلات
  • کرج
    کارشناسی - تربیت بدنی
    1394/6 - مشغول به‌تحصیل