معرفی کوتاه

کاربر گیسوم

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در گیسوم

امتیاز: 10
سن گیسومی: 2 سال و 4 ماه
آخرین فعالیت: 2 سال و 4 ماه قبل