معرفی کوتاه

حسین سلیمیان

استاد دانشگاه،مولف،پژوهشگر /کوتاه وخلاصه یک معلم؛ ساکن در تهران

امتیاز: 21970
سن گیسومی: 2 سال و 9 ماه
آخرین فعالیت: 4 ماه و 1 روز قبل
بیوگرافی

مدرس/محقق/مولف/علاقمندبه کتاب ومطالعه
انسان های بزرگ می تواننددو دقیقه بدون هوا،دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند،اماانسان متفکرواهل برنامه و اندیشه بدون «کتاب» نمی توانند حتی یک لحظه ! زنده بمانند.

سوابق کاری
 • البرز
  مدرس
  1374/6 - مشغول بکار
تحصیلات
 • دانشگاه تربیت مدرس
  دکترا - مدیریت
  1394/6 - 1400/7
آثار و دستاوردها
 • استراتژی چیست؟
  1395/8
  مجموعه مقالات
 • راهبردهای مطالعه
  1394/1
 • تئوری‌های سازمان ومدیریت
  1384/9