معرفی کوتاه

زانیار محمدی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در سنندج

22472 امتیاز