کتاب‌های قفسۀ که
افسانه‌های مردم کرمان
ناشر: مرکز کرمان‌شناسی
نویسنده: محمدرضا صرفی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
مولفه‌های ادبیات پایداری در متون ادب پارسی
ناشر: تخته سیاه
نویسنده: فرشته ناصری
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
مضامین مشترک در شعر فارسی
ناشر: پاژنگ
نویسنده: احمد گلچین‌معانی
قبلاً خوندم
درسی
سیر تحول غزل فارسی از مشروطیت تا انقلاب
ناشر: روزنه
نویسنده: محمدرضا روزبه
دارم می‌خونم
درسی
نوجوانان قهرمان
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
نویسنده: باربارا لوئیس
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
شاگرد مدرسه
ناشر: پادینا
نویسنده: محمدرضا دامغانی
نویسندۀ کتابم
درسی
قلندران خلیج
ناشر: بین‌الملل
نویسنده: یوسفعلی میرشکاک
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
ادبیات پایداری در آیینه شعر سپید
ناشر: آدالار
نویسنده: وحید طلعت
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
نامه پایداری: مجموعه مقالات اولین کنگره ادبیات پایداری
ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
نویسنده: احمد امیری‌خراسانی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی