کتاب‌های قفسۀ که
سینوهه: پزشک فرعون دوره 2 جلدی
ناشر: نسیم قلم
نویسنده: میکا والتاری
قبلاً خوندم
علمی
نارسیس و گلدموند
ناشر: تهران
نویسنده: هرمان هسه
قبلاً خوندم
علمی
دمیان: داستان جوانی امیل سینکلر و تفسیر دمیان
ناشر: افق
نویسنده: هرمان هسه
قبلاً خوندم
علمی
تولید برخی گیاهان دارویی اسانس‌دار
ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده: سعید زهتاب‌سلماسی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
شیوه عطرسازی
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی
نویسنده: پاول جلینک
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
کلکسیونر عطر
ناشر: کتاب کوله پشتی
نویسنده: کتلین تسارو
می‌خوام در آینده بخونم
علمی