کتاب‌های قفسۀ که
مدار صفر درجه (دوره 3جلدی)
ناشر: معین
نویسنده: احمد محمود
می‌خوام در آینده بخونم
رمان ایرانی
آرایش درونی یک شعر بلند
ناشر: توس
نویسنده: سیدمحمد مختاری
دارم می‌خونم
شعر
هشت سال این‌گونه گذشت: روایت آغاز تا پایان هشت سال دفاع مقدس
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
نویسنده: جعفر شیرعلی‌نیا
می‌خوام در آینده بخونم
جنگ