کتاب‌های قفسۀ که
صنم
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
نویسنده: ملیحه ذوالفقاریان
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
ترانه و توفان:‌ زنان و جنبش مسلحانه ایران دهه‌های چهل و پنجاه
ناشر: چاپخش
نویسنده: محسن مدیرشانه‌چی
می‌خوام در آینده بخونم
زندانیان سیاسی زن
در پس غبار
ناشر: شهید کاظمی
نویسنده: محسن فامیل‌زرگریان
قبلاً خوندم
رمان
ایران بین دو انقلاب
ناشر: نشر نی
نویسنده: یرواند آبراهامیان
می‌خوام در آینده بخونم
تاریخ معاصر
دانشکده‌های من
ناشر: نگاه
نویسنده: ماکسیم گورکی
می‌خوام در آینده بخونم
کمونیست
زنان تروا
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
نویسنده: ژان‌پل سارتر
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
تهوع
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: ژان‌پل سارتر
می‌خوام در آینده بخونم
آزادی
جنگ شکر در کوبا
ناشر: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
نویسنده: ژان‌پل سارتر
می‌خوام در آینده بخونم
آزادی
برمی‌گردیم گل نسرین بچینیم
ناشر: نگاه
نویسنده: ژان لافیت
می‌خوام در آینده بخونم
کمونیست
یک نفر، یک روز و سی سال: کارنامه سی ساله فرقه تروریستی منافقین
ناشر: موسسه جام جم
نویسنده: ابراهیم خدابنده
می‌خوام در آینده بخونم
سیاسی
فقر احمق می‌کند
ناشر: ترجمان علوم انسانی
نویسنده: سندهیل مولایناتهان
می‌خوام در آینده بخونم
علوم اجتماعی
اسیر در زنجیر دروغ
ناشر: موسسه جام جم
نویسنده: آنتوان گسلر
می‌خوام در آینده بخونم
سیاسی
مجاهدین خلق در آیینه‌ی تاریخ
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نویسنده: علی‌اکبر راستگو
می‌خوام در آینده بخونم
زندیگینامه یکی از اعضای سازمان
خوابگردها: ارتباط رهبران سازمان مجاهدین خلق با نهادهای اطلاعاتی و نظامی عراق 1358 - 1381
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نویسنده: صفاءالدین تبرانیان
می‌خوام در آینده بخونم
سیاسی
در ماگادان کسی پیر نمی‌شود (یادمانده‌های دکتر عطاء صفوی از اردوگاه‌های دایی یوسف)
ناشر: نشر ثالث
نویسنده: عطاءالله صفوی
می‌خوام در آینده بخونم
خاطرات عضو حزب توده
خانه دایی یوسف: وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی
ناشر: شرکت نشر قطره
نویسنده: علی دهباشی
می‌خوام در آینده بخونم
زندگینامه یکی از اعضای سازمان
خداوند اشرف از ظهور تا سقوط (نگاهی مستند و تاریخی به روند فرقه‌گرایی در سازمان مجاهدین خلق)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نویسنده: سیدحجت سیداسماعیلی
می‌خوام در آینده بخونم
سیاسی
دختران آفتاب
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
نویسنده: بهزاد دانشگر
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
آبنبات دارچینی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
نویسنده: مهرداد صدقی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
آب‌نبات پسته‌ای
ناشر: موسسه کتاب چرخ فلک
نویسنده: مهرداد صدقی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان