تاریخ عثمانی: ازتشکیل دولت عثمانی تا فتح استانبول (جلد 1)
ناشر: کیهان
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: 900
سال چاپ: 1368
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 5000 نسخه
تعداد صفحات: 660
کد کتاب در گیسوم: 1248915
کتاب‌رومی‌خوامسفارش‌تهیۀکتابافزودن تـصویرافزودن محـتواکــتاب رو دارمثبت برای فروشافزودن به کتابخانهاصلاح مشخصات
برچسب‌های کتاب تاریخ عثمانی: ازتشکیل دولت عثمانی تا فتح استانبول (جلد 1)
تاریخ
تاریخ و جغرافیا
تاریخ؛ جغرافیا و علوم وابسته
جغرافیا و تاریخ