نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با فرض تایید همۀ کاندیداها به کدوم نامزد رأی می دهید؟
• تا روز انتخابات اگر نظرتون عوض شد می تونید رأیتون رو تغییر بدید.
سید ابراهیم رئیسی (40.9%) 1059 رأی
دیدگاه دیگران
شرکت نمی‌کنم (32.2%) 835 رأی
دیدگاه دیگران
سعید جلیلی (6.6%) 171 رأی
دیدگاه دیگران
محمود احمدی نژاد (4.5%) 116 رأی
دیدگاه دیگران
همتی (4.1%) 107 رأی
دیدگاه دیگران
سید امیرحسین قاضی زاده (2.4%) 62 رأی
دیدگاه دیگران
محسن رضایی (2%) 53 رأی
دیدگاه دیگران
هنوز تصمیم نگرفتم (1.6%) 41 رأی
دیدگاه دیگران
علیرضا زاکانی (0.8%) 22 رأی
دیدگاه دیگران
مصطفی تاجزاده (0.8%) 22 رأی
دیدگاه دیگران
سفید میدهم (0.7%) 18 رأی
دیدگاه دیگران
سعید محمد (0.5%) 14 رأی
دیدگاه دیگران
مهرعلیزاده (0.5%) 13 رأی
دیدگاه دیگران
علی لاریجانی (0.3%) 7 رأی
دیدگاه دیگران
مسعود پزشکیان (0.3%) 7 رأی
دیدگاه دیگران
علی مطهری (0.3%) 7 رأی
دیدگاه دیگران
اسحاق جهانگیری (0.2%) 6 رأی
دیدگاه دیگران
ابوالحسن فیروزآبادی (0.2%) 6 رأی
دیدگاه دیگران
29404 بازدید