نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با فرض تایید همۀ کاندیداها به کدوم نامزد رأی می دهید؟
• تا روز انتخابات اگر نظرتون عوض شد می تونید رأیتون رو تغییر بدید.
سید ابراهیم رئیسی (40%) 862 رأی
دیدگاه دیگران
شرکت نمی‌کنم (31.5%) 679 رأی
دیدگاه دیگران
سعید جلیلی (7.4%) 160 رأی
دیدگاه دیگران
محمود احمدی نژاد (4.8%) 104 رأی
دیدگاه دیگران
همتی (3.9%) 85 رأی
دیدگاه دیگران
سید امیرحسین قاضی زاده (2.6%) 55 رأی
دیدگاه دیگران
محسن رضایی (2%) 43 رأی
دیدگاه دیگران
هنوز تصمیم نگرفتم (1.8%) 39 رأی
دیدگاه دیگران
علیرضا زاکانی (1%) 21 رأی
دیدگاه دیگران
مصطفی تاجزاده (1%) 21 رأی
دیدگاه دیگران
سفید میدهم (0.7%) 16 رأی
دیدگاه دیگران
سعید محمد (0.6%) 12 رأی
دیدگاه دیگران
مهرعلیزاده (0.4%) 9 رأی
دیدگاه دیگران
علی لاریجانی (0.3%) 6 رأی
دیدگاه دیگران
مسعود پزشکیان (0.2%) 5 رأی
دیدگاه دیگران
علی مطهری (0.2%) 5 رأی
دیدگاه دیگران
ابوالحسن فیروزآبادی (0.2%) 5 رأی
دیدگاه دیگران
اسحاق جهانگیری (0.2%) 4 رأی
دیدگاه دیگران
25671 بازدید