معرفی کوتاه

رضا محمدزاده

عاشق کتابم. اگر به خودم بود 24 ساعت می خواندم!؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 123782
سن گیسومی: 5 سال و 9 ماه
آخرین فعالیت: 1 روز و 2 ساعت قبل
بیوگرافی

اگر وقت آزاد پیدا کنم سعی می کنم کتاب بخوانم.