معرفی کوتاه

غلام‌رضا علیزاده

عاشق کتابم. اگر به خودم بود 24 ساعت می خواندم!؛ ساکن در مشهد

30819 امتیاز
بیوگرافی

اگر وقت آزاد پیدا کنم سعی می کنم کتاب بخوانم.