معرفی کوتاه

سیناترا

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تهران

242 امتیاز
سوابق کاری
  • کارگاه سفالگری و مجسمه سازی سفالینه
    مدیر کارگاه
    1385/1 - مشغول بکار
تحصیلات
  • دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد یادگار امام(ره)
    کارشناسی - ریاضی
    1388/10 - 1400/10