کتاب‌های قفسۀ که
مدیریت زباله‌های الکترونیکی
ناشر: ادیبان روز
نویسنده: احمدعلی یزدان‌پناه
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
بازیافت پسماند تر = Food waste recycling
ناشر: ژینو
نویسنده: مژگان سیاوشی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: محمد شریعت‌پناهی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
آلودگی هوا: اصول و روش‌های کنترل
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: کنت وارک
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
تصفیه لجن فاضلاب
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: ای.اس توروفسکی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
راهنمای سیستم‌های فیلتراسیون هوای ورودی توربین‌های گازی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: ملیساام ویل‌کاکس
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
یاددهی و یادگیری: 50 راهکار برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: حسین معماریان
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
تضاد غرب و شرق ایران و کشورهای غربی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
نویسنده: فرامرز رفیع‌پور
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
جنگ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی: یک مدل تحلیلی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
نویسنده: فرامرز رفیع‌پور
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
اصول و مبانی مدل‌های پویایی سیستم
ناشر: شربیانی
نویسنده: جان.د استرمن
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
انتقال حرارت هسته‌ای
ناشر: دارچین
نویسنده: MohamedMohamed El-Wakil
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
ماشین‌های ابزار (طراحی و شناخت اجزاء)
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده: مجید قریشی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
سازه‌های مکانیکی (تیر، ورق و پوسته)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده: محمود شاکری
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی: جایابی، برنامه‌ریزی و طراحی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
نویسنده: دیلیپ ر.سول
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
روبات‌های جوشکار
ناشر: دانشگاه شاهد
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
مدل‌سازی و شبیه‌سازی دینامیک وسایل هوافضایی (جلد 1)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
نویسنده: پیتراچ. زیپفل
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
اصول آکوستیک مهندسی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
نویسنده: لارنس کینزلر
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
مبانی آئرودینامیک (جلد 1)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
نویسنده: جان‌دیوید اندرسن
می‌خوام در آینده بخونم
درسی