معرفی کوتاه

علی اصغر صالحی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تهران

7158 امتیاز