کتاب‌های قفسۀ که
هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان
ناشر: پیام محراب
نویسنده: ریچارد نفیو
می‌خوام در آینده بخونم
سیاسی
جوشکاری سرامیک - فلز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
نویسنده: امیرحسین کوکبی
می‌خوام در آینده بخونم
فنی
سقوط امپراتوری عثمانی با تاکید بر جنبش اصلاحات
ناشر: زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)
نویسنده: حسن زندیه
می‌خوام در آینده بخونم
تاریخی
شناخت مسئله کرد در ترکیه
ناشر: پانیذ
نویسنده: فوزی بیلگین
دارم می‌خونم
سیاسی
معنای زندگی‌ام
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: رومن گاری
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
عمق راهبردی: موقعیت ترکیه در صحنه بین‌المللی
ناشر: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
نویسنده: احمد داوداوغلو
می‌خوام در آینده بخونم
سیاسی
فلسفه به زبان ساده
ناشر: سهروردی
نویسنده: جنی تایچمن
دارم می‌خونم
فلسفی
درباره دیالوگ
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده: دیوید بوهم
قبلاً خوندم
علمی
گفتگو و هنر با هم اندیشیدن
ناشر: وزارت امور خارجه
نویسنده: ویلیام اسحاق
قبلاً خوندم
علمی