معرفی کوتاه

مهدی اصغری

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تبریز

21497 امتیاز
سوابق کاری
  • شرکت پالایش نفت تبریز
    برنامه ریز نگهداری و تعمیرات
    1380/5 - مشغول بکار
تحصیلات
  • دانشگاه علوم و تحقیقات
    کارشناسی ارشد - مدیریت استراتژیک
    1389/10 - 1392/10