معرفی کوتاه

عبدالعزیز میرخزیمه

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در زاهدان

13693 امتیاز
سوابق کاری
  • دانشگاه علوم پزشکی زابل شبکه بهداشت و درمان نیمروز
    مدیر شبکه بهداشت
    1393/8 - مشغول بکار
تحصیلات
  • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
    دکترا - پزشکی
    1369/6 - 1377/7