معرفی کوتاه

عباس رحیمی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تهران

12070 امتیاز
آثار و دستاوردها
  • کتاب زمینه های فتومونتاژ
    1391/6
  • قاجاریه و آموزش عکاسی
    1389/1
  • مقالات و موضوعات عکاسی