معرفی کوتاه

مرتضی قاسمی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 4597
سن گیسومی: 29 روز و 11 ساعت
آخرین فعالیت: 14 روز و 13 ساعت قبل