معرفی کوتاه

هنگامه

؛ ساکن در اراک

امتیاز: 6619
سن گیسومی: 2 ماه و 9 روز
آخرین فعالیت: 13 روز و 16 ساعت قبل
بیوگرافی

سوابق کاری
  • دانشگاه آزاد
    استاد دانشگاه
تحصیلات
  • دانشگاه تهران
    دکترا - روانشناسی عمومی