معرفی کوتاه

فرشید حکم آبادچی خویی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در خوی

امتیاز: 6355
سن گیسومی: 5 ماه و 24 روز
آخرین فعالیت: 4 ساعت و 59 دقیقه قبل