قنات کاریز: تاریخچه، ساختمان و چگونگی گسترش آن در جهان
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: 551.49
سال چاپ: 1361
نوبت چاپ: 1
تعداد صفحات: 173
کد کتاب در گیسوم: 14149
کتاب‌رومی‌خوامسفارش‌تهیۀکتابافزودن تـصویرافزودن محـتواکــتاب رو دارمثبت برای فروشافزودن به کتابخانهاصلاح مشخصات
برچسب‌های کتاب قنات کاریز: تاریخچه، ساختمان و چگونگی گسترش آن در جهان
آبهای زیرزمینی
زمین‌شناسی، آب‌شناسی و هواشناسی
علم
علوم زمین
قناتها
ژئومورفولژی آبشناسی عمومی