در دادگاه تاریخ
ناشر: خوارزمی
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: 947.0842
سال چاپ: 1360
نوبت چاپ: 1
تعداد صفحات: 809
کد کتاب در گیسوم: 140166
کتاب‌رومی‌خوامسفارش‌تهیۀکتابافزودن تـصویرافزودن محـتواکــتاب رو دارمثبت برای فروشافزودن به کتابخانهاصلاح مشخصات
برچسب‌های کتاب در دادگاه تاریخ
اروپای شرقی، روسیه شوروی
تاریخ عمومی اروپا؛ اروپای غربی
تاریخ؛ جغرافیا و علوم وابسته
دوران استالین 1953 - 1924
روسیه از - 1855
قرن 20و رژیم کمونیستی - 1917