ایدئولوژی فاشیست: سرزمین و گسترش‌طلبی در ایتالیا و آلمان 1945 - 1922
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: 320.5330943
سال چاپ: 1382
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 2000 نسخه
تعداد صفحات: 428
قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)
شابک 10 رقمی: 9640008818
شابک 13 رقمی: 9789640008812
کد کتاب در گیسوم: 1260033
اشتراک‌گذاری: پورسانت فروش دریافت کنید!
توضیح کتاب:
در فصل نخست کتاب، سنت های ایدئولوژیک در جوامع ایتالیا و آلمان در دوره پس از وحدت یافتن این جوامع بررسی و نشان داده شده است که چگونه مسلک فاشیستی توانست به شکل ایدئولوژیک، مشخصه های تندروانه از پیش موجود را درآمیزد و ترکیب جدیدی را به وجود آورد. فصل دوم به مطالعه ایدئولوژی های گسترش طلبانه دو جنبش فاشیستی اختصاص دارد. در فصل سوم، چارچوب داخلی تصمیم گیری در سطح تصمیم گیری در زمینه سیاست خارجی تحلیل می شود. در فصل چهارم اشکال عملی سیاست خارجی گسترش طلبانه دو رژیم (تجدید نظر طلبی، استعمارگری، و الحاق طلبی) بررسی و درباره علل گذر از سیاست مرزی محدود، به منطق جاه طلبانه و تهاجمی تر گسترش طلبانه در نیمه دوم دهه 1930 بررسی می شود. در فصل پنجم در ارتباط با مضمون تندروی، اهمیت مناسبات انحصاری سیاسی دیپلماتیک دو رژیم فاشیستی در تحول تدریجی سیاست های گسترش طلبانه تندتر آنها در نیمه دوم دهه 1930 بررسی شده است. و در فصل ششم در خصوص جنگ جهانی دوم نقطه اوج گسترش طلبی فاشیستی بحث شده است. تحقیق حاضر تلاش می کند که گسترش طلبی فاشیستی در هر یک از دو رژیم را در دو سطح بررسی کند: اول به مثابه ایدئولوژی، چه در پیوند با سنت های طولانی پا بر جایی که پس از زمان کسب وحدت در این جوامع بوده است و چه در ارتباط با ارزش های خاص فاشیستی. دوم به مثابه فرایند ترجمان نیات به عمل، به واسطه نفوذ عوامل داخلی و بین المللی.
کتاب‌رومی‌خوامسفارش‌تهیۀکتابافزودن تـصویرافزودن محـتواویرایش کـتابکــتاب رو دارمثبت برای فروش
برچسب‌های کتاب ایدئولوژی فاشیست: سرزمین و گسترش‌طلبی در ایتالیا و آلمان 1945 - 1922
Collectivism and fascism
Fascism
آلمان - روابط خارجی - 1945 - 1933
ایتالیا - روابط خارجی - 1945 - 1922م
ایدئولوژیهای سیاسی
علوم اجتماعی
علوم سیاسی
علوم سیاسی (سیاست و حکومت)
فاشیسم - ایتالیا - تاریخ
ملی‌گرایی - آلمان - تاریخ قرن 20
ملی‌گرایی - ایتالیا - تاریخ -قرن 20
نازیسم - آلمان - تاریخ
منّت بذارید و بازخورد یا پیشنهاداتونو دربارۀ این صفحه بدین یا اگر اشکالی دیدین گزارش کنید!